Asiakas­palautteiden rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Yrityksen nimi Tampereen Kiinteistö Invest Oy

Osoite Finlaysoninkatu 4 A, 33210 Tampere

Y-tunnus 2379133-5

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö

Nimi Kai Niinimäki

Titteli Asset manager

Sähköposti kai.niinimaki@varma.fi

 

3. Rekisterin nimi

Asiakaspalautteet.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakaspalautteista kerättäviä henkilötietoja käytetään palautteiden käsittelyyn ja niihin liittyviin yhteydenottoihin tarvittaessa.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakastietokantaan tallennetaan seuraavat henkilötiedot:

  • Etunimi
  • Sukunimi
  • Sähköpostiosoite

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastietokantaan tallennetut henkilötiedot ovat asiakkaalta itseltään asiakaspalautteen antamisen yhteydessä saatuja tietoja.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakaspalautteista tallennettuja henkilötietoja ei siirretä tai jaeta kolmansille osapuolille.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakaspalautteita pääsevät käsittelemään vain Tampereen Kiinteistö Invest Oy:n valtuutetut edustajat ja palvelutoimittajat, joilla on sivuston hallinnointinäkymään erikseen myönnetty käyttäjätunnus ja salasana.

 

9. Henkilörekisterin ja rekisteritietojen säilytys

Asiakaspalautteissa annetut yksilöivat henkilötiedot poistetaan palautteen käsittelyn jälkeen.

 

10. Rekisterin tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeus on maksuton. Tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilöltä.

 

11. Tiedon oikaisu

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää asiakastietokannan tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä.